zavrieť
môžete začať písať
výsledky hľadania tu

Najčastejšie otázky a odpovede zákazníkov ohľadom zapustených vonkajších žalúzií do purenitového boxu:

1. Aká je potrebná minimálna hĺbka kontaktného zateplenia, keď chcem mať nad oknami zabudované vonkajšie žalúzie?

To všetko záleží od niekoľkých aspektov. Musíme si uvedomiť, že vlastná schránka pre exteriérové ​​žalúzie umiestnená do priestoru kontaktného zateplenia je obrovský zásah do tepelnej obálky budovy a zrovna v jednom z najcitlivejších detailov, teda pri napojení okenného rámu na murivo. Tu je vysoké riziko vzniku tepelných mostov aj bez toho, aby sme tu uberali izolácii na hrúbke. Je teda niekoľko prístupov k tomu, ako tento ošemetný detail riešiť. Za najkomplexnejšie riešenie považujem purenitový podomietkový box.

V jednom kroku kompenzuje zníženie izolačnej vrstvy použitím účinnejšej izolácie (PIR izolácie) a vytvorenie priestoru pre žalúziu materiálom, ktorý sa výborne chová v KZS (purenit). V prípade použitia purenitového podomietkového boxu je teda minimálna hĺbka KZS 160 mm (za predpokladu, že k izolácii prekladu použijeme PIR 30 mm).

2. Je rozdiel v typoch jednotlivých lamiel? Napríklad S65 a C80, bude tam rozdiel v centimetroch kontaktného zateplenia?

V podstate sa dá povedať, že môžeme rozdeliť typy lamiel vonkajších žalúzií do dvoch skupín. Prvé budú zúžené lamely - sem patria C65, S65, Z70. Druhou skupinou sú štandardné lamely - C80, S90, Z90. U prvej skupiny je minimálna hĺbka KZS 160 mm a u druhej skupiny 175 mm (za predpokladu zadnej izolácie PIR 30 mm).

3. Aká je ideálna skladba kontaktného zateplenia, keď chcem mať čo najlepšie izolačné vlastnosti? Môžem ovplyvniť hĺbku kontaktného zateplenia a prečo?

Pri izolácii vonkajšej obálky budovy platí jednoduché pravidlo. Čím viac, tým lepšie. Všetko záleží na možnostiach a okolnostiach. Ak si predstavíme skladbu KZS v priestore žalúziovej schránky, je pre izoláciu najpodstatnejšie množstvo a kvalita izolantu nadväzujúce na preklad a okenný rám.

Najpoužívanejšie lamely sú C80 alebo Z90, preto potrebujeme vnútorný priestor boxu 130 mm.

 Predná strana boxu je tvorená purenitovou doskou o hrúbke 15 mm (na dosku môžeme priamo nanášať základné vrstvy fasády), dostačujúca sila izolácie prekladu bežných stavieb je 30 mm PIR. Ak by som však mal vybrať ideálne riešenie, zvolil by som izoláciu o hrúbke 50 mm. Ideálna hrúbka KZS by teda bola 200 mm.

4. Prečo je vlastne purenitový box tak propagovaný a z čoho sa skladá?

Pre mňa sú výhody purenitového boxu úplne jasné. Ideálne riešenie pre izoláciu detailu prekladu a okenného rámu. Vďaka vlastnostiam purenitu (nereaguje na vlhkosť, teploty a stavebnú chémiu) je nosná časť boxu ideálny prvok, ktorý dobre spolupracuje s KZS. Jednoduchá a rýchla montáž. Z týchto dôvodov sú tieto boxy obľúbené a v súčasnej dobe vyhľadávané. Zatiaľ ma nikto nepresvedčil o riešení, ktoré by bolo technicky lepšie.

Ako som už uviedol, box sa skladá z dvoch základných materiálov. Prvým je konštrukčná doska purenit. Z nej je urobená predná strana boxu (ktorá sa dá ihneď po penetrácii naťahovať fasádou), strop a bočnice. Purenit prakticky neprijíma vlhkosť, vo fasáde nedilatuje a nereaguje na stavebnú chémiu. Naviac do neho ako do konštrukčnej dosky môžeme ľubovoľne kotviť konzoly alebo držiaky žalúzií. Dôležitou súčasťou boxu je izolácia. Tá tvorí zadnú stranu boxu, ktorá prilieha na preklad, pripojovaciu škáru a rám okna. Ako izolant tu používame PIR izolačnú dosku PUREN MV.

5. Môžem pomocou iného riešenia (napríklad krycie hliníkové plechy alebo OSB dosky) docieliť potrebu menšej hĺbky kontaktného zateplenia?

Podľa môjho názoru to nie je možné. Izolácia prekladu a pripojovacej škáry okna nejde nijako oklamať. Musíme použiť izolant v zodpovedajúcej kvalite a od toho sa odvíja aj jeho hrúbka. Ako som už uviedol, v našom prípade je vyhovujúca PIR 30 mm. Či už použijete plech alebo box, opäť nejde oklamať priestor pre žalúziu. U plechu sa oproti boxu tento priestor zmenšuje o držiaky, ktoré sú pre montáž plechu nutné. Na krycí plech musíme ešte umiestniť ďalšiu dosku, na ktorú ešte len nanášame vlastnú fasádu. Najčastejšie to býva extrudovaný polystyrén o hrúbke 20 mm. K OSB sa nebudem vôbec vyjadrovať. Je to môj názor, ale OSB s prístupom vlhka z vnútornej strany boxu skrátka do skladby KZS vôbec nepatrí. Nech počítam, ako počítam, stále mi vychádza v skladbe najefektívnejší purenitový box.

6. Čo ak mám preklady už zaizolované, potrebujem ešte purenitový box?

Ak je preklad už zaizolovaný, môžeme použiť dva varianty purenitového boxu. Je to box tvorený purenitom v tvare U alebo L. Vytvoríme si tak priestor v KZS z materiálu, ktorý s ním bude spolupracovať a nie naopak.

7. Môžem na purenitový box priamo nanášať fasádu?

Áno, môžete. To je jeho veľká výhoda. Podmienkou však je kvalitná penetrácia povrchu alebo použitie kontaktného mostíka.

8. Nebude to predsa len lacnejšie s vlastným kastlíkom?

Musíme rozlišovať otázku kvality a ceny. Ak chceme použiť účinné riešenie, nikdy nebude to najlacnejšie a kedy inokedy bude ten správny čas vykonávať detaily správne než práve teraz. Oprava zle vykonaných detailov je vždy drahšia, než keď všetko urobíme správne na prvýkrát a častokrát všetko opraviť už ani nejde. V súčasnej dobe sú najdrahšími komoditami na stavbe čas a ľudská remeselná práca. Ak vezmeme do úvahy všetky tieto veci, je logické, že bude purenitový box tým najlepším variantom. Kvalitne rieši stavebné detaily, nezdržiava stavbu v jej dodaní a montáži. Ak budeme chcieť porovnávať cenu krycích plechov a purenitového boxu, nemôžeme porovnávať len hodnotu použitého materiálu, ale aj čas a prácu, ktorú musíme kryciemu plechu venovať, než bude schopný vôbec v KZS správne fungovať.

Pre predstavu môžeme v rýchlosti načrtnúť postupy montáže a každý si všetko jednoducho vyhodnotí. Montáž krycích plechov začína kotvením držiakov žalúzie do nosnej konštrukcie domu. Tu väčšinou dochádza k prvej chybe, ktorá už nejde napraviť a to, že sa držiak nakotví priamo do muriva. Vytvoria sa tak výrazné tepelné mosty, pretože držiaky sú oceľové s pozinkovanou úpravou a z vnútornej strany boxu sú vrátane plechu obnažené a prenášajú teda exteriérové ​​teploty na murivo. Ďalším krokom je, že stavba musí dodať izoláciu prekladu (väčšinou sa jedná o extrudovaný polystyrén, ktorý sa naťahuje do finálnej fasády). To je ďalšie zdržanie, pretože to znamená ďalšie tri technologické kroky s pochopiteľnými prestávkami (nalepenie izolácie, jej vyrovnanie, natiahnutie lepidlom, perlinkou a finálne fasádou). K tomu ešte pribudne problém napojenia izolantu na rám okna. Väčšinou tak vznikne detail, ktorý nie je estetický a často tu dochádza k prasklinám. Potom ešte len prichádza na rad montáž krycích plechov (dodanie krycích plechov väčšinou trvá dva až tri týždne). K tomu, aby bolo možné na krycí plech naniesť fasádu, musia naň ešte upevniť podkladovú dosku. Najčastejšie to býva extrudovaný polystyrén v hrúbke 20 mm. Ten nemá v skladbe žiadny izolačný účinok, ale je len nosičom fasády. A po tejto anabáze je tu stále riziko, že u zostáv plechov môže dochádzať k ich dilatácii a vypraskávaní fasády.

Pri purenitovom boxe je postup taký, že na rám okna kotvíme zakladací profil. Tým zabezpečíme fungujúci a esteticky ideálny detail napojenia izolácie na rám okna. Usadíme hotový box vrátane izolácie a zafixujeme ho konzolou, ktorú nakotvíme do muriva cez purenitovú podložku, čím prerušíme tepelný most. Je to poistka, pretože kotva je kompletne v izolácii a je napojená na purenitový strop boxu, čo je vlastne tiež izolant. Boxy sa dodávajú väčšinou do 10 dní. Fasádu nanášame priamo na prednú stranu boxu (podmienkou je kvalitná penetrácia povrchu).

Každý si asi dokáže urobiť predstavu o časovej náročnosti jednotlivých postupov. Cena práce murára je cca 8 € za hodinu a jednoduchou úvahou vyhodnotíme efektivitu vášho rozhodnutia.

9. Môžem použiť len horné boxy, ktoré majú vplyv na tepelnú izoláciu a ostenia dodávané systémovo nahradiť len puzdrom na vodiace lišty? Ušetrím?

Určite, je možné použiť samostatne purenitové boxy. Primárne nám ide o vyriešenie priestoru pre žalúziu a účinnú izoláciu priestoru nad oknom. Použitie samostatného podomietkového puzdra je ale podstatne pracnejšie aj napriek tomu, že jeho obstarávacia cena je nižšia než prefabrikované izolačné ostenia s puzdrom. Veľkou výhodou izolačného ostenia je rýchlosť a jednoduchosť montáže. Funkčne sú obe riešenia správne. Ak budeme hodnotiť finančné hľadisko, je potrebné hodnotiť investovaný materiál vrátane vynaloženej práce. Podľa môjho názoru sa všeobecne v stavebníctve u bežných detailov najviac oplatí montáž prefabrikátov. Má na to bohužiaľ vplyv nedostatok kvalitnej remeselnej práce a jej cena.

10. Ako a kedy mám priviesť elektriku k vonkajšej žalúzii, ak bude schovaná v purenitovom boxe?

Elektroprípravu je potrebné vykonať pred realizáciou KZS. Výhodou purenitového boxu je, že môžeme prechodku vyvŕtať kdekoľvek v hornej časti boxu, bez toho aby sme narušili jeho vlastnosti. Prestup kábla do boxu odporúčam utesniť montážnou penou.

11. Ako sa montuje purenitový box do muriva? Nevzniknú tepelné mosty pri konzolách, ktoré box drží?

Ideálny postup je taký, že tepelný most pri konzole prerušíme purenitovou podložkou.

12. Koľko centimetrov má prekryť rám okna kontaktným zateplením a koľko centimetrov zaberie systémové ostenie?

Vo väčšine prípadov sa okenný rám prekrýva 30 mm izolantu. Je to z dôvodu eliminácie tepelných strát v mieste spojenia okna a muriva. Systém montáže purenitových boxov je štandardne nastavený tak, že horná časť okna aj ostenia kryjeme 30 mm izolantu.

13. Je dôležité, či mám okno s lícom muriva, alebo ho mám predsadené? Môžem aj tak použiť purenitový box?

Oba tieto varianty sú ideálne pre štandardnú montáž purenitového boxu. Ak je okno z nejakého dôvodu čiastočne zapustené v špalete, nemusíte zúfať. Túto situáciu riešime atypickou zakladacou lištou vyrobenou na mieru.

14. Prečo sú vlastne v dnešnej dobe vonkajšie žalúzie najpopulárnejším riešením zatienenia okien? Môžu naozaj v lete nahradiť klimatizáciu?

Vonkajšie žalúzie sú najobľúbenejším prvkom tieniacej techniky pre svoju variabilitu. V lete chránia čím ďalej väčšie okná od slnečných lúčov a rozpálených skiel. Nebudete mať v miestnostiach neznesiteľné teplo. Vonkajšie žalúzie vedia znížiť cez leto na južnej strane domu teplotu až o 9 °C. Zároveň môžete vonkajšie žalúzie len naklopiť, aby do miestnosti prenikalo prirodzené svetlo a neboli ste zabednení u vás doma. Takže je to prirodzená klimatizácia v letných mesiacoch - bez prechladnutia alebo nepríjemného hluku z klimatizácie.

15. Čo potrebuje výrobca purenitových boxov a vonkajších žalúzií vedieť kvôli naceneniu zákazky? Stačí výkaz výmery okien?

Presne tak. Nebudeme po vás chcieť zložité zadanie. Stačia nám výrobné rozmery okien a informácie o tom, akým spôsobom sú okná namontované.

16. Aký je postup montáže, ak chcem mať vonkajšie žalúzie zaomietnuté a použijem purenitové boxy?

Je to veľmi jednoduché. Po poskytnutí rozmerov okien môžeme boxy zadať do výroby. Tá trvá cca týždeň. Vzhľadom k tomu, že na stavbu dovezieme boxy už hotové, je postup taký, že namontujeme zakladaciu lištu na rám okna (čím zároveň vyriešime estetický detail napojenia boxu a vlastne celej fasády na rám okna), osadíme do nej box a zafixujeme ho montážnymi konzolami. Tým je všetko hotové a môžeme pokračovať v aplikácii KZS. Je to rýchle a pohodlné. Žiadne zložité koordinácie a čakanie.

Návod na vymeranie a montáž