Máme DOPRAVU ZADARMO na všetko bez obmedzenia! Od teraz, navždy.

Na poskytovanie služieb využívame cookies. Prechádzaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

zavrieť
môžete začať písať
výsledky hľadania tu

V nasledujúcom texte vám prinášame podrobné informácie o spracovaní osobných údajov našej spoločnosti Labona s.r.o. .

Informácie sa týkajú spôsobov nakladania s osobnými údajmi na základe vami poskytnutého súhlasu, či na základe právneho základu pre spracovanie osobných údajov.

1.
Kto bude vaše osobné údaje spracovávať?

Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť Labona s.r.o. IČO: 03898881, so sídlom Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, zapísaná v obchodnom registri vedeným Krajským soudem v Brne, oddíl C, vložka 87305.

2.
Aké informácie/osobné údaje o našich klientoch spracovávame?

Údaje, ktoré spracovávame na základe súhlasu, či právneho základu, sú nasledujúce:

 • meno a priezvisko (u fyzickej osoby podnikateľa i obchodnej firmy, IČO a sídlo),
 • kontaktné údaje (najmä poštová adresa, telefón alebo e-mail),
 • informácie o využívaní našich produktov a služieb vrátane histórie objednávok

 

3.
Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od klientov a z verejných zdrojov (najmä Obchodný register, Živnostenský register a iné).

 

4.
Pre aké účely spracovávame osobné údaje klientov?

Kontaktné údaje našich klientov spracovávame predovšetkým za účelom plnenia uzavretých zmlúv.

 

Kontaktné údaje našich klientov využívame tiež za účelom zasielania obchodných oznámení, týkajúcich sa iba našich vlastných služieb. Ide o produkty a služby podobné tým, ktoré sme už klientovi poskytli. Tieto kontakty môžeme pre zasielanie použiť vtedy, ak adresát tento účel využitia už pôvodne neodmietol.

Každý má právo kedykoľvek zadarmo odmietnuť zasielanie obchodných oznámení zaslaním správy na e-mail info@labona.sk .

Ďalej by sme radi zdôraznili, že nie každá správa, ktorú od nás dostanete, je obchodným oznámením. V rámci poskytovania danej služby je niekedy potrebné s užívateľmi i klientami komunikovať a pri veľkom množstve adresátov to nie je možné uskutočniť inak, než zaslaním hromadného e-mailu. V rámci tejto komunikácie teda niektoré zaslané správy obchodným oznámením nie sú (napríklad upozornenie na zmenu obchodných podmienok).

 

5.
Ako spracovávame osobné údaje?

Spoločnosť Labona s.r.o. je oprávnená spracovávať osobné údaje automatizovane i manuálne, a to tiež prostredníctvom určených spracovateľov. Osobné údaje sú/budú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom a vedeniu spoločnosti Labona s.r.o., či oprávneným zamestnancom spracovateľa, a to len v miere nevyhnutné pre účely spracovania. Aktuálny zoznam našich spracovateľov nájdete TU

 

6.
Externé reklamné systémy

Naše webové stránky www.labona.sk  využívajú reklamný systém spoločnosti Google (Google AdWords). Prostredníctvom tohto online systému je možné zobrazovať inzerenty v platených výsledkoch vyhľadávania.

 

7.
Súbory Cookies

Naše webové stránky www.labona.sk pre svoju činnosť využívajú takzvané „cookies“. Web ďalej používa službu Google Analytics a prípadne i ďalšie služby poskytované najmä spoločnosťami Google, Inc. (ďalej len „Google“), Facebook Inc. nebo Automattic Inc. (ďalej spolu ako „iné spoločnosti“). K využívaniu cookies dochádza i v rámci využívania týchto služieb.

Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Jedná sa o textové súbory, ktoré slúžia k meraniu návštevnosti webu www.labona.sk , k prispôsobeniu zobrazenia webových stránok a pre cielenie reklamy. Tieto soúbory cookies odošle konkrétna navštívená stránka do vášho prehliadača a umožní nám zaznamenať informácie o vašej návšteve, rozpoznať vaše zariadenie apod.

Zaškrtnutím súhlasu na webovom rozhraní udelujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovávaním údajov o vás spoločnosťou Google, inými spoločnosťami a našou spoločnosťou, a to spôsobom a k účelom uvedeným nižšie.

Aké cookies a pre aké účely využívame?

Naše webové stránky používajú relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prehliadania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení do skončenia doby ich platnosti, alebo dokiaľ ich nevymažete.

Cookies, ktoré využívajú web, sú buď cookies prvej strany, alebo cookies tretích strán.

 • Cookies prvej strany – tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu. Jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies. Môžu byť dočasné alebo trvalé.
 • Cookies tretích strán – tieto cookies sú priradené k inej doméne, než je doména nášho webu, a to aj napriek tomu, že sa nachádzate na našom webe. Tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru. Jedná sa o funkčné, cielené a reklamné cookies.

Konkrétne využívané typy cookies a ich účel:

 • Nevyhnutné cookies – tieto cookies umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií. Tieto cookies vás nijak neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje.
 • Výkonnostné cookies – tieto cookies slúžia pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a ďalšie obdobné informácie). Údaje získané týmito cookies sú anonymné.
 • Funkčné cookies – tieto cookies slúžia personalizácii obsahu prostredníctvom zapamätania prihlasovacích údajov, geolokace a podobne. Prostredníctvom funkčných cookies môže dochádzať k získavaniu a spracovávaniu osobných údajov.
 • Cielené a reklamné cookies – tieto cookies slúžia k zobrazovaniu cielených reklám na webovom rozhraní i mimo ne. Prostredníctvom reklamných cookies môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našími partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz a s poradcami.

Môžete ukladaniu súborov cookies vo svojom počítači nejak zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnúť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.
Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie webového rozhrania.

 

8.
Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom a do doby, než pominú všetky právne základy pre spracovanie osobných údajov alebo do odvolania súhlasu. Po takto ukončených oprávneniach pre spracovanie osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo spracovávané len v rozsahu a pre účely, ku ktorým nie je podľa právnych predpisov nutný váš súhlas.

 

9.
Ako osobné údaje chránime?

Labona s.r.o. prijíma všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov spôsobom uvedeným v zákone alebo v iných záväzných právnych predpisoch a k vylúčeniu možnosti neoprávneného alebo náhodného prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov. Táto povinnosť platí i po ukončení spracovania osobných údajov.

Osobné údaje sú u nás pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikované moderné bezpečnostné a kontrolné mechanizmi, zaisťujúce maximálnu možnú ochranu dát. K ochrane osobných údajov používame tieto zabezpečovacie prvky:

 • Šifrovanú komunikáciu
 • Počítače, servery, sieťové disky, fyzické dokumenty slúžiace k ukladaniu osobných údajov máme uchované v bezpečnom prostredí
 • Všetky úložiská sú opatrené unikátnymi prístupovými heslami
 • Ve všetkých našich zariadeniach máme nainštalované platené antiviry
 • Prístup k osobným údajom je udelený len pracovníkom, či zmluvným partnerom, ktorí ich potrebujú k výkonu práce na princípe „nutnosti“ (napr. účtovanie, zákaznícky servis, a i.). Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 • Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

Na vyžádání je společnost Labona s.r.o. povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné, apod.).

 

10.
Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat
e-mailem na info@labona.sk).

Právo na opravu

Pokud subjekt zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a skončila naše archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat na e-mail na info@labona.sk), pokud: i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo II) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo III) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo IV) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Labona s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Labona s.r.o. o vysvětlení nebo požadovat, aby Labona s.r.o. odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nevyhoví-li Labona s.r.o. žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.
Ako nás môžete kontakovať?
 • V prípade akýchkoľvek dotazov na spracovanie vašich osobných údajov sa na nás môžete obracať písomne, elektronicky či telefonicky prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

  • Labona s.r.o. , Palackého nám. 152, 665 01 Rosice
  • E-mail: info@labona.sk
  • Tel: +420 608 354 888

 

12.
Záver

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 a sú k dispozícií on-line na internetových stránkach www.labona.sk. Spoločnosť Labona s.r.o. je oprávnená tieto zásady v prípade potreby zmeniť spôsobom dohodnutým pre zmenu podmienok používania služieb Labona s.r.o. .