Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1.
Všeobecná ustanovenia

 

Toto sú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Labona s.r.o. so sídlom Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno, IČO 03898881, vedená na Krajskom súde v Brne, spisová značka C 87305 a sú súčasťou všetkých ponúk a zmlúv o dodávkach tovaru a platia pre bežné obchodné vzťahy. Odlišné obchodné podmienky kupujúceho sú neplatné, ak nie je výslovne dohodnuté niečo iné. Všetky zmluvné dojednania vyžadujú k platnosti písomnú formu alebo písomné potvrdenie predávajúceho.

 

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnený na webovej adrese www.labona.sk.

 

2.
Uživateľský účet

 

Objednávku v internetovom obchode môže vykonať neregistrovaný zákazník, alebo registrovaný zákazník za pomoci užívateľského konta.

 

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

 

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

 

3.
Objednávka

 

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu v internetovom obchode umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

 

4.
Úhrada kúpnej ceny

 

Kúpna cena je kupujúcemu stanovená výpočtom v automatickom internetovom obchode prevádzkovanom na webovej stránke www.labona.sk, alebo cenovou ponukou predávajúceho v písomnej forme. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH 21% a balného.

V prípade,, Dobierky,, hradíte cenu za objednávku v hotovosti dopravcovi. Výnimka je iba u objednávok nad 350 Eur u ktorých vyžadujeme uhradiť zálohovú faktúru vo výške 20%. Doplatok bude opäť vyúčtovaný hotovosti dopravcovi pri preberaní tovaru.

Kupujúci uhradí čiastku za tovar vo výške 100% vopred bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry na účet predávajúceho, alebo automaticky- platbou cez platobnú bránu ThePay nebo PayPal.

 

K 1.3.2017 sme v EET

„Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku, potom najneskôr do 48 hodín.“,  ak daňovník eviduje v danom pokladničnom mieste tržby v bežnom režime.

 

5.
Termín dodania a zaslania tovaru

 

5. 1. Termín dodania:

Termín dodania je uvedený u každého výrobku, termíny dodania sa môžu u jednotlivých produktov líšiť v závislosti od zložitosti výroby a termíne dodania výrobcu. V prípade, že kupujúci objednáva väčšie množstvo tovaru, alebo celkové množstvo objednaného tovaru presiahne výrobnú kapacitu, je predávajúci oprávnený termín dodávky prispôsobiť možnostiam výrobcu, o čom vyrozumie kupujúceho písomne alebo telefonicky.

 

5. 2. Zaslanie tovaru

Dodávky sa štandardne uskutočňujú formou doručením zásielkovou službou dohodnutej prepravnej spoločnosti na adresu na území Slovenskej republiky. Tovar bude zabalený v kartóne, aby nedošlo k poškodeniu prepravnou službou.

 

Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke a kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Kupujúci či objednávateľ preberá vlastnícke právo k obalu tovaru.

 

 
6.
Záruka a reklamácie

 

6.1. Poskytovaná záruka na tovar

Ak nie je výslovným vyhlásením predávajúceho poskytnutá záručná lehota dlhšia, je záručná doba 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Pre uplatnenie záruky je zákazník povinný predložiť daňový doklad od predávajúceho (faktúru na tovar). Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté neodbornou manipuláciou zo strany používateľa. Reklamácia sa riadi podľa platného zákonníka, pokiaľ nie je predávajúci schopný závadu na výrobku odstrániť, dostane kupujúci nový výrobok, alebo mu bude vrátená celá uhradená suma prevodom na jeho bankový účet do 10 pracovných dní.

 

6.2. Prechod nebezpečenstva škody za škody na tovare

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru. V prípade, že zákazník dostane zjavne poškodený balík, je povinný balík neprevziať a nechať ho vrátiť predávajúcemu kuriérom, ktorý ho doručoval.


V prípade, že zákazník zistí poškodenie tovaru až po otvorení balíka, je nutné toto poškodenie hlásiť bezodkladne predávajúcemu najneskôr do 3 dní od obdržania balíka (formou zaslania fotografie na e-mailovú adresu: info@labona.sk), v prípade neskoršej reklamácie na poškodenie pri doprave, nemusí byť na takúto reklamáciu braný ohľad.


Kupujúci si je vedomý, že tovar je zhotovovaný a upravovaný podľa jeho priania ako spotrebiteľa, preto sa na tento typ tovaru podľa zákona nevzťahuje možnosť vrátenia výrobku do 14 dní bez udania dôvodu.

 

6.3. Farebné prevedenie

Farby uvedené v internetovom obchode sú orientačné. Odtieň sa môže líšiť vzhľadom na nastavenie monitora, samotnéj zobrazovacej technológii a kalibrácii farieb. Na prípadnú reklamáciu z dôvodu výberu nevhodnej farby podľa vzorkovníka, zobrazeného elektronickou cestou, nemôžeme pristúpiť .